Inwestowanie w fundusze dla początkujących – co trzeba wiedzieć o funduszach inwestycyjnych?

Inwestowanie w fundusze jest coraz popularniejszą formą pomnażania kapitału. Chcesz w ten sposób zacząć pomnażać swoje oszczędności, ale nie wiesz, od czego zacząć? Zobacz na czym polega inwestowanie w fundusze dla początkujących.

Inwestowanie w fundusze polega na lokowaniu powierzonego kapitału w różne instrumenty rynku finansowego. Zobacz zatem na co zwrócić uwagę przy wyborze odpowiedniego funduszu.

Co to jest fundusz inwestycyjny?

Zgodnie z art. 3 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi z 27 maja 2004 r. fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.

Czy warto inwestować w fundusze?

Lokowanie oszczędności w fundusze nie wymaga od inwestora dużej wiedzy ekonomicznej ani czasu. To sztab specjalistów w imieniu inwestora monitoruje ruchy na giełdzie i podejmuje decyzje o zakupie lub sprzedaży akcji. Niebywała zaletą funduszy jest to, że inwestor ma dużą kontrolę nad pieniędzmi zainwestowanymi w fundusze. Inwestowanie w fundusze nie wymaga też posiadania dużych sum pieniędzy. Inwestor ma też możliwość wyboru poziomu ryzyka.

Pieniądze za zbycie jednostek uczestnictwa nie są jednak wypłacane natychmiast. Inwestowanie w fundusze tak jak wszystkie inwestycje obarczone jest również ryzykiem inwestycyjnym.

Jak wybrać odpowiedni typ funduszu?

Dokonując wyboru typu funduszu inwestor powinien wziąć pod uwagę następujące czynności:

  1. Rodzaj funduszu i związane z tym:
  • możliwości inwestycyjne danego rodzaju funduszu,
  • sposoby i terminy wyjścia z inwestycji w zależności od rodzaju tytułu uczestnictwa,
  • możliwość uczestnictwa w organie funduszu (radzie inwestorów lub zgromadzeniu inwestorów).
  1. Cel inwestycyjny funduszu i związane z tym ryzyko inwestycyjne w porównaniu z własnymi celami i akceptowalnym poziomem ryzyka.
  2. Politykę inwestycyjną funduszu i związane z tym ryzyko inwestycyjne charakterystyczne dla lokat funduszu.
  3. Koszty związane z uczestnictwem w funduszu. Przed dokonaniem wyboru funduszu należy zatem porównać nie tylko wysokość opłaty manipulacyjnej, ale również inne koszty inwestycji, jakimi obciążają nas poszczególne fundusze inwestycyjne.
  4. Czas, na jaki fundusz został utworzony.
  5. Zasady realizacji dochodów z inwestycji – czy w trakcie istnienia funduszu są przewidziane wypłaty dochodów funduszu dla uczestników bez konieczności odkupywania jednostek uczestnictwa.
  6. Ocenę ratingową przyznawaną funduszom przez uznane specjalistyczne agencje ratingowe. Podmioty te opierają one swe oceny na znacznie dokładniejszych informacjach niż powszechnie dostępne na rynku, więc inwestorzy, biorąc je pod uwagę, ograniczają ryzyko związane z danymi funduszami. Nie wszystkie fundusze posiadają taki rating.
Poprzedni artykułPraca tymczasowa za granicą sposobem na podreperowanie budżetu
Następny artykułInformatyzuj i automatyzuj produkcję – to się opłaca!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj