Dopłaty z budżetu państwa do PPK – jak to działa?

Program Pracownicze Plany Kapitałowe dopiero jest wdrażany w największych polskich przedsiębiorstwach i wciąż wywołuje wiele pytań u pracowników. PPK powstał, aby wspomóc Polaków w oszczędzaniu na emeryturę. Składki wpłaca tutaj pracodawca, pracownik i państwo. Ustawa o PPK określa wysokość wpłat i system ich przekazywania na konta uczestników.

PPK to dobrowolny system długookresowego oszczędzania, który skierowany jest do ponad 11,5 mln Polaków w wieku od 18 do 55 lat pracujących zawodowo i podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu. Środki pochodzące ze składek uczestników programu będą przechowywane na prywatnych kontach, którymi zarządzać będą wybrane instytucje finansowe.

Oszczędności można wypłacić z PPK po ukończeniu 60. roku życia, a w wyjątkowych okolicznościach – wcześniej. Zgromadzone środki będą podlegały dziedziczeniu. Jako pierwsi do wdrożenia PPK w swoich firmach są zobowiązani przedsiębiorcy zatrudniający więcej niż 250 pracowników – musieli oni to zrobić już 1 lipca 2019 roku. Wraz z początkiem 2020 roku do programu przystąpią mniejsze firmy zatrudniające od 50 do 249 osób. Następnie od 1 lipca 2020 roku dołączą do nich przedsiębiorstwa z liczbą pracowników nieprzekraczającą 49 osób. Pozostałe podmioty muszą wdrożyć PPK 1 stycznia 2021 roku.

– Pracownicze Plany Kapitałowe mają przede wszystkim wspomóc Polaków w oszczędzaniu. Pieniądze będą gromadzone na prywatnych kontach uczestników programu, poza systemem emerytalno-rentowym – wyjaśnia ekspert portalu ppk.info.

– Składki będą pochodziły z trzech źródeł: od pracodawcy, pracownika oraz od państwa. Ustawa określa wysokość wpłat od każdej ze stron. Dopłaty pochodzące z Funduszu Pracy są ustalone na stałym poziomie. Natomiast wysokość składek wpłacanych przez podmiot zatrudniający i zatrudnionego może być określana w wyznaczonych widełkach procentowych. Warto zwrócić uwagę, że po raz pierwszy w oszczędzaniu będzie pomagał pracownikowi nie tylko pracodawca, ale i państwo – podkreśla ekspert.

Składki zasilające konto uczestnika PPK

Ustawa o PPK zakłada, że na konto programu będą wpływały środki z trzech źródeł. Każdy pracownik może sam zdecydować, ile chce odłożyć pieniędzy. Podstawowa składka została ustalona na 2% wynagrodzenia brutto. Jednak może ona zostać podwyższona o kolejne 2% na prośbę osoby zatrudnionej. Pracodawca na konto każdego pracownika jest zobowiązany co miesiąc wpłacać składkę w wysokości 1,5% wynagrodzenia brutto, ale ta wysokość może zostać zwiększona o dodatkowe 2,5%. Osoby zarabiające poniżej płacy minimalnej mogą obniżyć składkę na PPK do 0,5% wynagrodzenia.

Dodatkowo każdy, kto zapisze się do PPK, otrzyma od państwa kwotę powitalną w wysokości 250 zł, która będzie finansowana z Funduszu Pracy. Aby zachęcić uczestników do dłuższego pozostania w programie i oszczędzania, ustalono również tzw. dopłatę roczną finansowaną przez Fundusz Pracy w kwocie 240 zł. Jak to się przełoży na oszczędności? Oblicz wysokość emerytury z PPK, korzystając ze specjalnego kalkulatora.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać dopłatę roczną?

Każdy uczestnik programu PPK, aby otrzymać dopłatę roczną z Funduszu Pracy, musi spełnić określone w ustawie warunki. Podstawowym warunkiem jest zasilenie rachunku w danym roku kalendarzowym kwotą nie mniejszą niż suma wpłat podstawowych naliczonych za okres 6 miesięcy od minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku kalendarzowym.

W ustawie o PPK wzięto pod uwagę również pracowników najmniej zarabiających, czyli osiągających dochód nie wyższy niż 120% minimalnego wynagrodzenia. Osoby takie uzyskają prawo do dopłaty rocznej po wniesieniu w danym roku sumy wpłat nie niższej niż 25% kwoty odpowiadającej sześciokrotności minimalnego wynagrodzenia w danym roku kalendarzowym. Informacje na ten temat znajdziesz na ppk.info.

Kiedy pracownik otrzyma dopłatę roczną?

Dopłata roczna w wysokości 240 zł będzie przekazywana na PPK przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na rachunek uczestnika programu do 31 marca następnego roku i ewidencjonowana na jego koncie do 15 kwietnia. W sytuacji, gdy pracownik będzie uczestniczył w kilku PPK w związku ze zmianą pracy, wtedy środki z dopłaty zostaną wniesione na konto pracownika otworzone najpóźniej, czyli prowadzone przez aktualnego pracodawcę.

Natomiast w przypadku, gdy uczestnik będzie posiadał kilka rachunków PPK z własnej woli, wtedy dopłata roczna zostanie wniesiona na konto z najwyższą sumą wpłat. Jednorazowa wpłata powitalna (250 zł) zostanie przekazana na konto każdego uczestnika PPK, który pozostanie w programie przez okres trzech miesięcy i na jego rachunek będą wpływały składki podstawowe finansowane ze środków pracownika.

Warto wiedzieć, że w przypadku wcześniejszego wycofania środków z PPK (przed ukończeniem 60. roku życia) pracownik będzie zobowiązany do zwrócenia sumy odpowiadającej kwocie powitalnej i dopłat rocznych. Program został tak skonstruowany, aby każdy uczestnik pozostał w nim jak najdłużej, najlepiej do osiągnięcia wieku ustawowego. Po ukończeniu 60 lat pracownik może jednorazowo podjąć 25% zgromadzonych oszczędności, a pozostała część środków (75%) zostanie podzielna na raty i będzie wypłacana przez minimum 10 lat.

PPK to okazja, żeby oszczędzać długoterminowo z pomocą nie tylko pracodawcy, ale także państwa. Dzięki temu Polacy będą mogli lepiej zabezpieczyć swoją sytuację finansową po zakończeniu aktywności zawodowej.

Poprzedni artykułKancelarie odszkodowawcze – pomoc w dochodzeniu odszkodowań od ubezpieczycieli
Następny artykułWózek widłowy wysokiego składowania – najważniejsze informacje

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj