Dopłaty z budżetu państwa do PPK – jak to działa?

Program Pracownicze Plany Kapitałowe dopiero jest wdrażany w największych polskich przedsiębiorstwach i wciąż wywołuje wiele pytań u pracowników. PPK powstał, aby wspomóc Polaków w oszczędzaniu na emeryturę. Składki wpłaca tutaj pracodawca, pracownik i państwo. Ustawa o PPK określa wysokość wpłat i system ich przekazywania na konta uczestników.

PPK to dobrowolny system długookresowego oszczędzania, który skierowany jest do ponad 11,5 mln Polaków w wieku od 18 do 55 lat pracujących zawodowo i podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu. Środki pochodzące ze składek uczestników programu będą przechowywane na prywatnych kontach, którymi zarządzać będą wybrane instytucje finansowe.

Oszczędności można wypłacić z PPK po ukończeniu 60. roku życia, a w wyjątkowych okolicznościach – wcześniej. Zgromadzone środki będą podlegały dziedziczeniu. Jako pierwsi do wdrożenia PPK w swoich firmach są zobowiązani przedsiębiorcy zatrudniający więcej niż 250 pracowników – musieli oni to zrobić już 1 lipca 2019 roku. Wraz z początkiem 2020 roku do programu przystąpią mniejsze firmy zatrudniające od 50 do 249 osób. Następnie od 1 lipca 2020 roku dołączą do nich przedsiębiorstwa z liczbą pracowników nieprzekraczającą 49 osób. Pozostałe podmioty muszą wdrożyć PPK 1 stycznia 2021 roku.

– Pracownicze Plany Kapitałowe mają przede wszystkim wspomóc Polaków w oszczędzaniu. Pieniądze będą gromadzone na prywatnych kontach uczestników programu, poza systemem emerytalno-rentowym – wyjaśnia ekspert portalu ppk.info.

– Składki będą pochodziły z trzech źródeł: od pracodawcy, pracownika oraz od państwa. Ustawa określa wysokość wpłat od każdej ze stron. Dopłaty pochodzące z Funduszu Pracy są ustalone na stałym poziomie. Natomiast wysokość składek wpłacanych przez podmiot zatrudniający i zatrudnionego może być określana w wyznaczonych widełkach procentowych. Warto zwrócić uwagę, że po raz pierwszy w oszczędzaniu będzie pomagał pracownikowi nie tylko pracodawca, ale i państwo – podkreśla ekspert.

Składki zasilające konto uczestnika PPK

Ustawa o PPK zakłada, że na konto programu będą wpływały środki z trzech źródeł. Każdy pracownik może sam zdecydować, ile chce odłożyć pieniędzy. Podstawowa składka została ustalona na 2% wynagrodzenia brutto. Jednak może ona zostać podwyższona o kolejne 2% na prośbę osoby zatrudnionej. Pracodawca na konto każdego pracownika jest zobowiązany co miesiąc wpłacać składkę w wysokości 1,5% wynagrodzenia brutto, ale ta wysokość może zostać zwiększona o dodatkowe 2,5%. Osoby zarabiające poniżej płacy minimalnej mogą obniżyć składkę na PPK do 0,5% wynagrodzenia.

Dodatkowo każdy, kto zapisze się do PPK, otrzyma od państwa kwotę powitalną w wysokości 250 zł, która będzie finansowana z Funduszu Pracy. Aby zachęcić uczestników do dłuższego pozostania w programie i oszczędzania, ustalono również tzw. dopłatę roczną finansowaną przez Fundusz Pracy w kwocie 240 zł. Jak to się przełoży na oszczędności? Oblicz wysokość emerytury z PPK, korzystając ze specjalnego kalkulatora.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać dopłatę roczną?

Każdy uczestnik programu PPK, aby otrzymać dopłatę roczną z Funduszu Pracy, musi spełnić określone w ustawie warunki. Podstawowym warunkiem jest zasilenie rachunku w danym roku kalendarzowym kwotą nie mniejszą niż suma wpłat podstawowych naliczonych za okres 6 miesięcy od minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku kalendarzowym.

W ustawie o PPK wzięto pod uwagę również pracowników najmniej zarabiających, czyli osiągających dochód nie wyższy niż 120% minimalnego wynagrodzenia. Osoby takie uzyskają prawo do dopłaty rocznej po wniesieniu w danym roku sumy wpłat nie niższej niż 25% kwoty odpowiadającej sześciokrotności minimalnego wynagrodzenia w danym roku kalendarzowym. Informacje na ten temat znajdziesz na ppk.info.

Kiedy pracownik otrzyma dopłatę roczną?

Dopłata roczna w wysokości 240 zł będzie przekazywana na PPK przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na rachunek uczestnika programu do 31 marca następnego roku i ewidencjonowana na jego koncie do 15 kwietnia. W sytuacji, gdy pracownik będzie uczestniczył w kilku PPK w związku ze zmianą pracy, wtedy środki z dopłaty zostaną wniesione na konto pracownika otworzone najpóźniej, czyli prowadzone przez aktualnego pracodawcę.

Natomiast w przypadku, gdy uczestnik będzie posiadał kilka rachunków PPK z własnej woli, wtedy dopłata roczna zostanie wniesiona na konto z najwyższą sumą wpłat. Jednorazowa wpłata powitalna (250 zł) zostanie przekazana na konto każdego uczestnika PPK, który pozostanie w programie przez okres trzech miesięcy i na jego rachunek będą wpływały składki podstawowe finansowane ze środków pracownika.

Warto wiedzieć, że w przypadku wcześniejszego wycofania środków z PPK (przed ukończeniem 60. roku życia) pracownik będzie zobowiązany do zwrócenia sumy odpowiadającej kwocie powitalnej i dopłat rocznych. Program został tak skonstruowany, aby każdy uczestnik pozostał w nim jak najdłużej, najlepiej do osiągnięcia wieku ustawowego. Po ukończeniu 60 lat pracownik może jednorazowo podjąć 25% zgromadzonych oszczędności, a pozostała część środków (75%) zostanie podzielna na raty i będzie wypłacana przez minimum 10 lat.

PPK to okazja, żeby oszczędzać długoterminowo z pomocą nie tylko pracodawcy, ale także państwa. Dzięki temu Polacy będą mogli lepiej zabezpieczyć swoją sytuację finansową po zakończeniu aktywności zawodowej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here