Transport odpadów – co trzeba wiedzieć?

W dziedzinie gospodarowania odpadami, jedną z najważniejszych kwestii jest właściwie realizowany transport odpadów. To, w jaki sposób powinien wyglądać, jak mają być oznakowane pojazdy służące tej usłudze, ale i wszystkie inne ustalenia, odpowiadają obecnie obowiązującym przepisom. Co trzeba wiedzieć na ten temat?

Przewóz materiałów odpadowych podlega regulacjom zawartym w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku, a także rozporządzeniu Ministra Środowiska, obowiązującemu od 24 stycznia 2018 roku. Prowadzenie tego rodzaju działalności wymaga uzyskania zezwolenia. Jego brak wiąże się z nakładaniem wysokich kar.

Obowiązujące dziś rozporządzenie traktuje między innymi o tym, w jaki sposób postępować podczas transportu odpadów. Przede wszystkim usługa ta musi być realizowana w taki sposób, by nie dochodziło do rozprzestrzeniania się odpadów poza środek transportu. Ponadto należy uniemożliwić przemieszczanie się, przewracanie lub mieszanie poszczególnych rodzajów odpadów. Jest to możliwie jedynie w przypadku kierowania w całości strumienia odpadów do przetwarzania w tym samym procesie.

Firma, która realizuje usługę, jaką jest transport odpadów, zgodnie z przepisami, może również zajmować się ich przetwarzaniem. Z kolei organizacja, która zleca usługę transportową, musi koniecznie wskazać transportującemu, do kogo mają trafić przewożone odpady.

Tak szczegółowe wymagania mają ogromny wpływ na płynność i efektywność transportowania odpadów. Można liczyć na racjonalne gospodarowanie nimi, co z kolei korzystnie odbija się na stanie środowiska naturalnego.

Zarówno transportem odpadów, ich skupem, jak i przetwórstwem zajmuje się firma Biel-Met, której szczegółową ofertą można znaleźć na stronie https://www.bielmet.pl/. Usługa skierowana jest nie tylko do zakładów przemysłowych czy firm prywatnych, ale i klientów indywidualnych. Każdy bowiem uczestniczy – w mniejszym bądź większym stopniu – w wytwarzaniu odpadów, a ich właściwe gospodarowanie to konieczność, by zapobiegać i spowalniać postępującą degradację środowiska.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here