Gwarantowane wypłaty z nowym ubezpieczeniem „MetLife Gwarancja Jutra”

MetLife poszerza ofertę o nowy produkt „MetLife Gwarancja Jutra” – jedno z najbardziej kompleksowych ubezpieczeń na życie i dożycie na polskim rynku. Ubezpieczenie umożliwia gromadzenie kapitału oraz gwarantuje wypłatę z góry ustalonej kwoty w razie określonych zdarzeń oraz na koniec okresu ubezpieczenia. Dzięki zróżnicowanym opcjom dodatkowym zapewnia również środki finansowe w przypadku m.in. zdiagnozowania nowotworu, innej poważnej choroby czy po wypadku.

Podstawą ubezpieczenia „MetLife Gwarancja Jutra” jest indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie z ochroną na wypadek całkowitego i trwałego inwalidztwa, które można rozszerzyć aż o 10 umów dodatkowych. Ubezpieczenie jest zawierane na czas określony – minimum 10 lat – i zapewnia, niezależnie od koniunktury na rynku, wypłatę gwarantowanej kwoty na koniec umówionego okresu ubezpieczenia. Na kwotę gwarantowaną składają się podstawowa suma ubezpieczenia oraz dodatkowy bonus, który jest „premią” za utrzymanie polisy przez umówiony okres. W przypadku śmierci osoby ubezpieczonej, w trakcie obowiązywania umowy, bliscy otrzymają świadczenie, również w gwarantowanej wysokości. Z kolei w przypadku całkowitego i trwałego inwalidztwa, wskutek choroby lub wypadku, gwarantowana kwota zostanie wypłacona wcześniej.

– Naszą nową ofertę przygotowaliśmy wspólnie z klientami, pytając ich wcześniej, co jest dla nich najważniejsze. Z perspektywy klientów bardzo istotna jest wypłata wysokich, gwarantowanych świadczeń w określonych sytuacjach. Polisa powinna także odpowiadać na różne potrzeby związane z ochroną ubezpieczeniową, dzięki czemu, w tym zakresie, jest ona bardzo elastyczna. Dlatego dobrze jest wybrać takie rozwiązanie jak „MetLife Gwarancja Jutra”, które w ramach jednej umowy umożliwia jak najlepsze dopasowanie zakresu i wysokości ochrony do aktualnej sytuacji i oczekiwań. Będzie to odpowiednie rozwiązanie dla osoby, która chciałaby zbudować kapitał na przyszłość dla swojego dziecka, zgromadzić środki na dodatkową emeryturę, czy zapewnić sobie i swoim bliskim bezpieczeństwo finansowe w przypadku poważnej choroby, wypadku czy utraty pracy i dochodów – powiedział Rafał Piotrowski, Dyrektor Działu Rozwoju Produktów i Zarządzania Portfelem w MetLife.

Suma ubezpieczenia może być dowolna, już od 20 tys. zł. „MetLife Gwarancja Jutra” umożliwia skorzystanie ze zniżek składki: 5% zniżki za roczny tryb opłacania składki, oraz 10% zniżki na ubezpieczenie dla bliskich przez cały okres trwania umowy. Podstawowy zakres ubezpieczenia można rozszerzyć o umowy dodatkowe, dobierając ochronę w obszarach, które przez ubezpieczającego zostaną uznane za szczególnie ważne:

„Ochrona na Wszelki Wypadek” – wsparcie finansowe, które pozwala dostosować się do nowej sytuacji życiowej w przypadku stwierdzenia trwałego uszkodzenia ciała wskutek nieszczęśliwego wypadku – świadczenie wypłacane jest jednorazowo już od 1% trwałego inwalidztwa oraz dodatkowo – co miesiąc przez 10 lat w przypadku poważnego, tj. minimum 50% trwałego inwalidztwa. W ramach aktualnej promocji „Aktywna zima” klienci, którzy do 28 lutego 2019 zdecydują się na to ubezpieczenie otrzymają bezpłatnie „Pakiet Rehabilitacyjny Assistance”. Więcej szczegółów na temat promocji: https://www.metlife.pl/centrum_prasowe

„Wsparcie w Chorobie” – zapewnia pomoc finansową w przypadku zdiagnozowania poważnych chorób i obejmuje aż 65 jednostek. Ochrona ubezpieczeniowa opiera się na najszerszym na rynku katalogu chorób. Ubezpieczenie przewiduje wypłatę świadczenia m.in. za sam fakt diagnozy określonych chorób lub za ich łagodniejszą formę, za każdy świeży zawał lub udar, w tym za łagodniejszą formę zawału i brak ubytków po udarze, za częste operacje, takie jak angioplastyka, a także za poważne choroby zagrażające życiu.

„Pobyt w Szpitalu” – wsparcie finansowe za pobyt w szpitalu, który trwał minimum 4 dni. Dodatkowo wypłacane jest świadczenie w przypadku pobytu na oddziale intensywnej terapii, a także świadczenia: lekowe, rehabilitacyjne oraz za operacje.

„Bezpieczne Dziecko Premium” – kompleksowy pakiet ochronny dla dziecka, który zapewnia wsparcie finansowe w przypadku groźniej choroby, trwałego inwalidztwa wskutek nieszczęśliwego wypadku, hospitalizacji czy złamań lub oparzeń. Suma ubezpieczenia zostaje podwojona w razie trwałego inwalidztwa wskutek nieszczęśliwego wypadku lub złamania bądź oparzenia wskutek nieszczęśliwego wypadku dziecka, jeżeli zdarzenie ma miejsce pomiędzy 1 lipca a 31 sierpnia.

„Diagnoza Nowotworu” – środki na walkę z nowotworem zaraz po uzyskaniu diagnozy – natychmiastowa wypłata 100%, 25% lub 10% sumy ubezpieczenia, w zależności od zdiagnozowanego rodzaju nowotworu.

„Konsultacja Medyczna” – umożliwia uzyskanie, w przypadku poważnej choroby, drugiej opinii lekarskiej, czyli konsultację wyników badań i rekomendację dla optymalnej metody leczenia w renomowanych ośrodkach medycznych w USA współpracujących z konsorcjum WorldCare.

„Ochrona bez Zmian” – rozwiązanie, które umożliwia, w przypadku poważnej choroby, przejęcie przez MetLife obowiązku opłacania składek za ubezpieczenie na okres dwóch lat.

„Ochrona Życia” – dodatkowe wsparcie finansowe dla najbliższych w razie śmierci osoby chronionej, wypłacane niezależnie od świadczenia z umowy podstawowej, z możliwością jednorazowego podwyższenia sumy ubezpieczenia do 25% bez oceny stanu zdrowia.

„Podwojona Ochrona” – 100% sumy ubezpieczenia – oprócz świadczenia w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej wskutek wypadku. Dodatkowo, jeśli jest to wypadek komunikacyjny, wysokość świadczenia zostaje podwojona, czyli uposażeni otrzymują 200% sumy ubezpieczenia.

„Rachunek dodatkowy” – pozwala inwestować kapitał na przyszłość w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe bez opłaty za prowadzenie rachunku i bez zobowiązań dotyczących wpłat i wypłat. Dzięki mechanizmowi przeksięgowania z rachunku można opłacić składkę za umowę podstawową i umowy dodatkowe gdy sytuacja życiowa tego wymaga.

Poprzedni artykułNie martw się o uszkodzony samochód!
Następny artykułAll you need is love? Ubezpieczenie na romantyczne wypady

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj