Białe certyfikaty a prawa majątkowe. Co powinniśmy wiedzieć?

Aktualnie bardzo popularne stało się oszczędzanie różnych zasobów. Także oszczędzanie energii zyskuje coraz większe grono zwolenników, co należy uznać za bardzo pozytywne dla naszej planety. Białe certyfikaty stanowią świadectwa wydawane za określony rezultat energetyczny. Konkretnie chodzi o wprowadzanie modernizacji i przedsięwzięć pozwalających na mniejsze zużycie energii. Warto dowiedzieć się więcej na temat tych dokumentów.

Czym są białe certyfikaty?

Białe certyfikaty to dokumenty wydawane jednostkom za określone działania w zakresie modernizacji i oszczędzania energii. Stanowią rodzaj świadectw, potwierdzających stopień energetycznej efektywności. Kwestia ta została uregulowana w Ustawie o efektywności energetycznej. Aby móc uzyskać takie świadectwo, należy złożyć wniosek do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Jest to wniosek o świadectwo efektywności energetycznej. Należy pamiętać, że przed złożeniem takiego wniosku, przeprowadzona zostanie szczegółowa kontrola, czyli audyt, który pozwoli określić w jakim stopniu dane przedsiębiorstwo wprowadziło określone działania pozwalające na oszczędzenie energii oraz jaki wynik modernizacji uzyskało. Warto zadbać także o odpowiednie przygotowanie z zakresie zgromadzenia wszelkich potrzebnych dokumentów, jakie należy dołączyć do wniosku.

Koszt białych certyfikatów

Należy wiedzieć również, jakie są ceny białych certyfikatów. W 2020 roku, cena tych świadectw to około dwóch tysięcy złotych za toe na Towarowej Giełdzie Energii. Toe oznacza tonę oleju ekwiwalentnego, co stanowi równowartość jednej tony ropy naftowej, czyli około 41 868 kJ/kg. Aby móc zrozumieć, co to konkretnie oznacza, należy wspomnieć, że białe certyfikaty charakteryzuje to, iż posiadają one prawa majątkowe.

Charakter prawny białych certyfikatów

Dokumenty te, w świetle prawa podatkowego to prawa majątkowe, które są zbywalne. Należy także wspomnieć, że prawa majątkowe powstają dla białych certyfikatów dotyczących przedsięwzięć zrealizowanych, nawet w sytuacji przyznania świadectw w momencie planowanej inwestycji. Towarowa Giełda Energii S.A. wprowadziła wspomniane prawa majątkowe do obrotu w 2013 roku. Rejestr Świadectw Pochodzenia zajmuje się prowadzeniem szczegółowej ewidencji, w której określa się liczbę świadectw efektywności energetycznej, a także dotyczące ich prawa majątkowe, a robi się to dokładnością do 0,001 toe. Warto uściślić – oznacza to, iż liczba praw majątkowych jest równa wartości toe przedstawionej w danym świadectwie efektywności energetycznej. Określa się, iż jedno prawo majątkowe oznacza wartość 0,001 toe.  Prawa majątkowe dotyczące omawianych świadectw, notowane są od chwili wprowadzenia ich do obrotu do chwili wykonania ich blokady, w celu umorzenia świadectwa efektywności energetycznej, z którego prawa te pochodzą. W styczniu 2020 roku, suma obrotu prawami majątkowymi wynikającymi z białych certyfikatów wzrosła o 124,7% rdr osiągając poziom 48,7 ktoe. Równowartość 1 ktoe to 1000 toe.

Zbywalne białe certyfikaty

Ponadto, warto wspomnieć, że w Unii Europejskiej funkcjonuje system zbywalnych białych certyfikatów. Funkcjonuje on m.in. we Francji, Wielkiej Brytanii i we Włoszech. W Polsce nie funkcjonuje on, jednak planuje się wprowadzenie go. Opiera się on na kilku etapach działań, takich jak:

  • zobowiązanie grupy podmiotów działających na rynku energetycznym,
  • w ramach tego obowiązku uzyskania określonej ilości oszczędności energii w wyniku wdrożenia modernizacji albo realizacji opłaty zastępczej,
  • finalnie, uzyskanie możliwości obrotu białymi certyfikatami na towarowej giełdzie energii.

Podobny system funkcjonuje w Polsce w zakresie zielonych i czerwonych certyfikatów, można więc spodziewać się, że podobnie będzie w najbliższych latach z białymi certyfikatami.

fot: pixabay.com

Poprzedni artykułSprawa rozwodowa – co warto wiedzieć na jej temat?
Następny artykułIntensywne kursy niemieckiego w Krakowie to Twoja furtka do lepszego życia!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj